ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งนภา แต่งสกุล
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,13:48  อ่าน 34 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑ (TRRO) ๒๐๒๐ Thailand Robot & Robotic Olympiad ๒๐๒๐
รายละเอียดผลงาน
รางวัลชนะเลิศ รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.๑-๓ กติกา IRO Line Beam
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.๔-ม.๖ กติกา HK ทางน้า Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ม.๔-ม.๖

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม. ม.๑-ม.๓ ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง สถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม. ม.๔-ม.๖ ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง สถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์
ตัวแทนทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศทุกรายการ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ TRRO ๒๐๒๐ ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติในปี ๒๕๖๔
๑. รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ IRO/ TRTC แข่งขัน ณ ประเทศเกาหลีใต้
๒. รายการ Line Following แข่งขัน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงเดือนสิงหาคม
๓. รายการหุ่นยนต์บังคับมือ HK แข่งขัน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง หลังเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,13:48   อ่าน 34 ครั้ง