กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วิสิทธิเขต
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีเอกรัตน์ โอปัน
ครู

นายมงคลชัย ไวกสิกรรม
ครูอัตราจ้าง