ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา โดยมีนางสาวสายชล บุตรเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ นางสาวจิรัชญา ทิขัตติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ นางสาวรัชฎาพร สุดเสมา รองผู้อำน
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2566,09:25   อ่าน 10 ครั้ง