ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 14:40 น. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้นเครือข่าย จัดอบรมความรู้ส่งเสริมการออมต่อเนื่องกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ณ ห้องประชุมอุณาโลม อาคาร 4 ขอบคุณนายสมศักดิ์ พุ่มจันทร์ นายศรัณย์ เพ็ชรตุ่น ปลัดอำเภอส
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2565,09:40   อ่าน 81 ครั้ง