ภาพกิจกรรม
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 06:30 น. นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุวรรณา ภมรพิบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2565,09:37   อ่าน 74 ครั้ง