ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น. ทางโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมพระพุทธรูปประจำโรงเรียน โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระครูนิวิฐสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยวที่เล็งเห็นความสำคัญ ต้องการให้เป็นที่สักการบูชาของผู้ที่มาโรงเรียน จ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2565,09:43   อ่าน 228 ครั้ง