ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕โดยมี ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2565,10:24   อ่าน 80 ครั้ง