ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8:30 น. คุณครูสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี ATK นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการตรวจทุกคนไม่พบเชื้อ # ขอขอบคุณเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยวที่ให้ความอนุเคราะห์ชุดตรวจและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,21:13   อ่าน 33 ครั้ง