ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายธัญจิราพัชร จิรกิตติสิทธิโชค
ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,13:51  อ่าน 45 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑ (TRRO) ๒๐๒๐ Thailand Robot & Robotic Olympiad ๒๐๒๐
รายละเอียดผลงาน
รางวัลชนะเลิศ รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.๔-ม.๖ Robot Rescue Legs Competition

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม. ม.๔-ม.๖ ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง สถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,13:51   อ่าน 45 ครั้ง