ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
การแข่งขัน North East Robot Challenge
KL Robot โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
รายละเอียดผลงาน
เข้าร่วมแข่งขันรายการ North East Robot Challenge ในวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2563 ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1, 2, 3 รายการ BEAM Racing
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1. นายณัฐวุฒิ เพชรถึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2. นางสาวแพรวา นาคสีสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
3. นางสาวสิริกัลยา จาบเพ็ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
4. นายสุพพัต แจ่มจารัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
5. นายภัทรพล กระต่ายทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
และได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติในรายการ Robot Challenge 2020 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในเดือนสิงหาคม 2564 จานวน 2 คนได้แก่
1. นายณัฐวุฒิ เพชรถึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2. นายสุพพัต แจ่มจารัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,13:56   อ่าน 68 ครั้ง