ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมบูรณ์ นนท์สกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/01/2021
ปรับปรุง 17/06/2021
สถิติผู้เข้าชม 99595
Page Views 113925
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ทับกฤช ชุมแสง 056-289114
2 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ช่องแค ตาคลี 056396502
3 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ท่างิ้ว บรรพตพิสัย 0-5627-9259
4 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม หนองกรด บรรพตพิสัย 056288166
5 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม วังเมือง ลาดยาว 056364225
6 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ หัวดง เก้าเลี้ยว 0-56384-038
7 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว 0-5629-9192
8 โรงเรียนนครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ 056-221151
9 โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ 056-296109
10 โรงเรียนโกรกพระ บางมะฝ่อ โกรกพระ 0-56883600
11 โรงเรียนตะคร้อพิทยา ตะคร้อ ไพศาลี 0-5635-7226
12 โรงเรียนวังข่อยพิทยา วังข่อย ไพศาลี 056890064